Budowlane ekspertyzy techniczno-ekonomiczne

Ekspertyza techniczna służy zarówno do określenia aktualnego stanu technicznego obiektu, jak i znalezienia przyczyn występowania w obiekcie ewentualnych nieprawidłowości. Jest pojęciem znacznie szerszym od opinii technicznej, a jej sporządzenie musi być oparte nie tylko na analizie dokumentacji projektowej, ale również na szczegółowych oględzinach budynku. Dlatego nieodłączną częścią ekspertyzy są m.in. badania materiałów, pomiary przemieszczeń konstrukcji, obliczenia wytrzymałości fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych, inwentaryzacja uszkodzeń oraz ocena rozwiązań technologicznych.

Zakres badań i szczegółowość ekspertyzy technicznej są ściśle powiązane z celem, któremu wykonywana ekspertyza służy. Taką dokumentację najczęściej wykonuje się w przypadku obiektów wieloletnich, w których wymagane jest dokonanie prac modernizacyjnych i naprawczych. Ekspertyza techniczna jest także podstawą do dochodzenia roszczeń wobec wykonawcy robót budowlanych. Warto pamiętać, że ekspertyzy techniczne powinny być wykonywane przez osobę z doświadczeniem i właściwymi dla przeprowadzanych badań uprawnieniami.

Ekspertyza techniczna

Posiadamy doświadczenie i niezbędne, szerokie uprawnienia budowlane.

Wykonujemy szczegółowe pomiary i badania, bazując na dobrym sprzęcie.

Działamy profesjonalnie i z zaangażowaniem podchodzimy do zleceń.

Formularz kontaktowy