Zastępstwo inwestorskie

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na realizowanie usługi zastępstwa inwestorskiego (zastępstwa inwestycyjnego). Jesteśmy w stanie w imieniu inwestora organizować i koordynować wszystkie działania związane z procesem inwestycyjnym. Sprawujemy nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem podczas budowy oraz użytkowania obiektów użyteczności publicznej. Sprawdzamy jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z projektem budowlanym. Dokładne wyznaczenie zakresu zastępstwa inwestorskiego odbywa się na podstawie umowy, w której określamy zakres czynności prawnych, administracyjnych i technicznych, które inwestor zastępczy będzie wykonać na rzecz, i w imieniu inwestora bezpośredniego.

Warto pamiętać, że usługa zastępstwa inwestorskiego powinna zostać powierzona profesjonalistom. Zwłaszcza jeśli ma ona obejmować nie tylko koordynację inwestycji, ale również dodatkowe czynności, jak np. analiza przedprojektowa i stadium wykonalności czy opiniowanie dokumentacji projektowej. Nasza firma jest w stanie podejść do zlecenia kompleksowo, zapewniamy przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie pozwolenia na budowę czy wykonanie kosztorysów.

ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe zastępstwo inwestorskie.

Od lat współpracujemy z rzetelnymi partnerami i podwykonawcami.

Działamy skutecznie i na bieżąco zapewniamy konsultacje inwestorom.

Formularz kontaktowy