Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana to pracochłonny proces polegający na stworzeniu dokumentacji rysunkowej istniejącego obiektu. Inwentaryzację budowlaną przeprowadza się w przypadku różnych okoliczności, np. podczas remontu, przebudowy czy nadbudowy budynku, konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych, przekształceń własnościowych czy wykonania nowych instalacji. Inwentaryzacje budowlane bardzo często wykonouje się także w celu stworzenia planów obiektu, gdy oryginalna dokumentacja uległa zniszczeniu lub zaginęła. 

Nasze wieloletnie doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane pozwalają nam na bezinwazyjne, skuteczne i niezwykle precyzyjne wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie dokumentacji obiektu. Zakres sporządzonej dokumentacji technicznej obiektu zależy od inwestora i jego potrzeb – w skład dokumentacji mogą wchodzić opis budynku, zestawienie powierzchni, rzuty dachu, rzuty kondygnacji, a także przekroje i rysunki instalacji elektrycznej i sanitarnej. Dokumenty dostarczamy w formie cyfrowej i/lub papierowej.

INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia budowlane.

Wykonujemy bezinwazyjne i precyzyjne pomiary.

Dostarczamy dokumentację cyfrową i/lub papierową.

Formularz kontaktowy