Kosztorysy, wyceny programy inwestycji

Każdy proces inwestycyjny musi opierać się na wykonaniu kosztorysu budowlanego, dokładnej wyceny i przygotowaniu programu inwestycji. To najważniejsze elementy, które pozwolą na kontrolowanie kosztów i prawidłowego przebiegu całego procesu. W końcu inwestycja budowlana, niezależnie od charakteru czy rozmiarów, jest procesem, w którym koszty oraz rachunek ekonomiczny odgrywają kluczową rolę.

Warto pamiętać, że w obszarze zamówień publicznych istnieją regulacje prawne dotyczące kosztorysowania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym). Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych lub powykonawczych oraz kosztorysów zamiennych, a także wycen i programów inwestycji.

KOSZTORYSY, WYCENY, PROGRAMY INWESTYCJI.

Dysponujemy niezbędną wiedzą, znajomością prawa i doświadczeniem.

Podchodzimy skrupulatnie i rzetelnie do każdego elementu procesu.

Posiadamy obowiązujące wzory programów inwestycji i dokumentów.

Formularz kontaktowy