Nadzór budowlany

Zagadnienia związane z nadzorem budowalnym obejmują wiele obszarów – od kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, po badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych. Co istotne, nadzór budowlany sprawuje pieczę nad respektowaniem Ustawy i norm technologicznych przez cały cykl życia nieruchomości. Dlatego do administracyjnego nadzoru budowlanego zwracamy się również wtedy, gdy chcemy zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, zgłosić budowę lub przebudowę, a także kiedy prace z budową zostały już zakończone. Jesteśmy tu po to, by dopełnić wszystkich formalności w imieniu inwestora.

Zajmujemy się także przeprowadzeniem inwestorów przez proces kontroli nadzoru budowlanego. Reprezentujemy klientów i informujemy ich o wszystkich, podjętych podczas kontroli ustaleniach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, skrupulatnie realizujemy wszystkie zalecenia pokontrolne, korzystając z nowoczesnych narzędzi cyfrowych i profesjonalnego oprogramowania dla budownictwa.

Nadzór budowlany

Dopełniamy niezbędne formalności związane z nadzorem budowlanym.

Reprezentujemy inwestorów podczas kontroli nadzoru budowlanego.

Działamy w oparciu o doświadczenie i nowoczesne programy cyfrowe.

Formularz kontaktowy