Inwentaryzacje – oceny stanu technicznego

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku powinna zostać przeprowadzona przed każdą planowaną ingerencją w konstrukcję obiektu. Jej zadaniem jest bowiem szczegółowe przedstawienie stanu rzeczywistego danego obiektu. Dlatego zarówno modernizacja, przebudowa czy rozbudowa obiektu będzie wymagała dostarczenia stosownej dokumentacji. Zakres oceny stany technicznego będzie zależny od celu, w jakim jest ona wykonywana. Aby została przeprowadzona poprawnie, przed rozpoczęciem prac należy więc dokładnie przedstawić specjaliście cel oceny stanu technicznego – dzięki temu będzie w stanie stwierdzić, które elementy wymagają szczególnej uwagi i jakie pomiary powinien wykonać.

Inwentaryzacja stanu technicznego jest obowiązkiem nałożonym przez prawo budowlane. Warto więc pamiętać, by takie zadanie zlecić ekspertom. Opinię techniczną powinien wystawić np. inżynier budowlany lub technik budowlany. Nasza wiedza, doświadczenie oraz uprawnienia zezwalają nam na wykonywanie bezpiecznych i skutecznych pomiarów oraz przygotowanie specjalistycznej, szczegółowej dokumentacji opisowej i zdjęciowej.

INWENTERYZACJE I OCENY STANU TECHNICZNEGO

Posiadamy niezbędne doświadczenie i wymagane uprawnienia.

Działamy profesjonalnie, ale jednocześnie szybko i skutecznie.

Wykonujemy bezinwazyjne i dokładne pomiary.

Formularz kontaktowy